Podrobnosti záznamu

Název
    Mathematical statistical methods in interpretation of regional geophysical data from the Jeseníky Mts
Údaj o odpovědnosti
    Jan Gruntorád, Andrea Rudová, Eduard Stehlík
Další názvy
    Metody matematické statistiky při interpretaci regionálních geofyzikálních dat z oblasti pohoří Jeseníky
Autor
    Gruntorád, Jan, jr.
    Rudová, Andrea
    Stehlík, Eduard
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Svazek/č.
    č. 3
Strany
    s. 285-302
Rok
    1989
Poznámky
    8 obr., 3 tab.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Předmětová skupina
    analýza faktorová
    diskriminační analýza
    geofyzikální interpretace
    prospekce geochemická
    průzkum ložiska
    regionální geochemická prospekce
    rudy barevných kovů
    silesikum
    statistické charakteristiky
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    Kraj severomoravský
Klíčové slovo
    Data
    Geophysical
    Interpretation
    Jeseníky
    Mathematical
    Methods
    Mts
    Regional
    Statistical
Abstrakt (česky)
   V rámci metodických geofyzikálních výzkumů v Jeseníkách byly ověřovány možnosti aplikace některých metod matematické statistiky při prognózním oceňování ploch, na nichž jsou k dispozici komplexní geofyzikální a geochemické podklady. Byla zvolena oblast, na níž bylo k dispozici 15 parametrů. Oblast je tvořena horninami série rejvízské, vrbenské a šternberskohornobenešovské, kulmem, neovulkanity, kvartérními a neogenními sedimenty. Z rudních ložisek jsou nejvýznamnější variská hydrotermální ložiska Cu-Pb-Zn. Hodnoty parametrů byly určeny na 1200 bodech, z nichž 80 bylo vyčleněno jako tzv. rudní etalony. Při zpracování byla použita metoda faktorové a diskriminační analýzy. Výsledky zpracování parametrů ukazují na objektivnost aplikace uvedených metod při hodnocení nadějnosti geologického průzkumu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    19. 6. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012