Podrobnosti záznamu

Název
    Maticová realizace algoritmu lokalizace ohnisek porušování v zatěžovaných vzorcích hornin
Další názvy
    Matrix algorithm for foci localisation of loaded rock samples
Autor
    Vilhelm, Jan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Technical Computing Prague 2005
Strany
    3
Poznámky
    Akce: 2005
Výraz tezauru
    acoustic emission
    event foci localisation
    loaded rock sample
Klíčové slovo
    Algoritmu
    Hornin
    Lokalizace
    Maticová
    Ohnisek
    Porušování
    Realizace
    Vzorcích
    Zatěžovaných
Abstrakt (česky)
   Pro lokaci ohnisek dějů ultrazvukové emise ze zatěžovaných horninových vzorků je navržena a testována úprava algoritmu Grid Search Metod, která využívá maticové operace, a tak je dosaženo výrazné urychlení výpočtů.
Abstrakt (anglicky)
   For localisation of acoustic events from loaded rock samples a modification of Grid Search Algorithm based on matrix operations is realized and tested.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012