Podrobnosti záznamu

Název
    Maximální dosah kontinentálního zalednění na úpatí Ořešníku a Poledníku v severním svahu Jizerských hor
Údaj o odpovědnosti
    Andrzej Traczyk, Zbyněk Engel
Další názvy
    The maximum extent of continental ice sheets at the foot of Ořešník and Poledník in the northern slope of the Jizerské hory Mountains
Autor
    Engel, Zbyněk, 1972-
    Traczyk, Andrzej
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geografie - Sborník České geografické společnosti
Svazek/č.
    Roč. 111, č. 2
Strany
    s. 141-151
Rok
    2006
Poznámky
    5 obr., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geogr. Sbor. Čes. geogr. Společ.
Klasifikační znak
    551.4
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    eroze glaciální
    glaciální modelace
    krkonošsko-jizerské krystalinikum
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
    periglaciální jevy
    pohoří
    reliéf
    zvětrávání selektivní
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Jizerské hory (Česko a Polsko)
Klíčové slovo
    Dosah
    Hor
    Jizerských
    Kontinentálního
    Maximální
    Ořešníku
    Poledníku
    Severním
    Svahu
    úpatí
    Zalednění
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    24. 11. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012