Podrobnosti záznamu

Název
    Mean vertically inhomogeneous models of the uppermost crust along seismic profiles in the Ohře rift and Moravo-Silesian region
Autor
    Holub, Karel
    Málek, J.
    Novotný, O.
    Rušajová, Jana
    Valenta, J.
Konference
    Nové poznatky a měření v seismologii, inženýrské geofyzice a geotechnice/15. : 11.04.2006-13.04.2006 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Svazek/č.
    Roč. 6, č. 2
Strany
    s. 125-131
Rok
    2006
Poznámky
    Projekt: GA205/03/0999, GA ČR
    Projekt: IAA300460602, GA AV ČR
    Překlad názvu: Střední vertikálně nehomogenní modely nesvrchnější kůry podél seismických profilů v oherském riftu a moravsko-slezské oblasti
    Rozsah: 7 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    refraction measurement,
    vertically inhomogeneous models,
    Weichert-Herglotz method
Klíčové slovo
    Along
    Crust
    Inhomogeneous
    Mean
    Models
    Moravo-Silesian
    Ohře
    Profiles
    Region
    Rift
    Seismic
    Uppermost
    Vertically
Abstrakt (česky)
   V článku jsou popsány experimenty provedené podél krátkých refrakčních profilů v západní části Ohárského riftu a moravsko-slezské oblasti. Pro dané účely byly hodochrony aproximovány racionálními funkcemi, jejichž parametry byly vypočteny pomocí conjugate-gradient metody. Klasická Wiechert-Herglotzova metoda byly pak použita při interpretaci vyhlazené hodochrony. Rychlostní rozložení byla získána do hloubek asi 2 km, kde byly zjištěny nízké rychlosti v nejsvrchnější části zemské kůry, přičemž vysoký nárůst gradientu rychlostí byl pozorován do hloubky asi 1 km.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012