Podrobnosti záznamu

Název
    Measuring the dynamic parameters of induced polarization
Údaj o odpovědnosti
    Jaroslav Kněz
Další názvy
    Měření dynamických parametrů vyzvané polarizace
Autor
    Kněz, Jaroslav
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Svazek/č.
    No. 1
Strany
    s. 39-52
Rok
    1988
Poznámky
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Předmětová skupina
    aureola rudní
    elektrické vlastnosti hornin
    geoelektrika
    měření
    polarizace indukovaná
    silesikum
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
Klíčové slovo
    Dynamic
    Induced
    Measuring
    Parameters
    Polarization
Abstrakt (česky)
   Je popsáno použití metody vyzvané polarizace v oblasti zlatohorského rudního revíru nad ověřenými rudními tělesy a nad komplexem grafitických břidlic. Dynamická modifikace metody VP umožnila přímo zjistit rozložení časových konstant v daném režimu impulsních měření. Výsledky terénních měření byly ověřeny i laboratorně na horninových vzorcích. Je navržena nová měřicí technika tzv. postupného dobíjení, která podstatně zkracuje časové nároky na realizaci měření.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    1. 7. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012