Podrobnosti záznamu

Název
    Mechanické vlastnosti karbonských hornin a diskontinuit v lineárně pružném modelu
Autor
    Kolcun, Alexej
    Souček, Kamil
    Staš, Lubomír
    Šimkovičová, Jarmila
Konference
    Development of the seismology, engineering geophysics and geotechnique/13. : 30.03.2004-01.04.2004 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Svazek/č.
    Roč. 4, č. 2
Strany
    s. 309-314
Rok
    2004
Poznámky
    Projekt: GA105/01/1242, GA ČR
    Projekt: KSK3012103, GA AV ČR
    Překlad názvu: Mechanical characteristics of carboniferous rocks and failures in linear model
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    carboniferous rocks
    mechanical characteristics
Klíčové slovo
    Diskontinuit
    Hornin
    Karbonských
    Lineárně
    Mechanické
    Modelu
    Pružném
    Vlastnosti
Abstrakt (česky)
   Příspěvek pojednává o parametrické studii použitých mechanických vlastností a jejich vlivu na výsledný napěťový stav vybrané modelové úlohy. Výsledky modelování jsou konfrontovány s měřením napěťového stavu modelové úlohy in situ.
Abstrakt (anglicky)
   This paper describes parametric study of used mechanical parameters and their influence on resultant stress state of chosen modelling task. Results of modelling are confronted by measurements of stress state in situ.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012