Podrobnosti záznamu

Název
    Mechanismus bakteriální oxidace pyritu, dopady v ekologii a biohydrometalurgii
Další názvy
    Mechanism of bacterial pyrite oxidation, consequences in the environment and biohydrometallurgy
Autor
    Bartáková, Iva
    Bořilová, Šárka
    Mandl, Martin
    Zeman, Josef
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    IX. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů
Strany
    1
Poznámky
    Akce: 2005 ; Brno
Výraz tezauru
    bacterial pyrite oxidation
Klíčové slovo
    Bakteriální
    Biohydrometalurgii
    Dopady
    Ekologii
    Mechanismus
    Oxidace
    Pyritu
Abstrakt (česky)
   Biooxidace pyritu a dalších sulfidů kovů vede ke kontaminaci prostředí kyselinou sírovou a migraci toxických kovů. V biohydrometalurgii však jde o fundamentální proces ve získávání kovů z chudých sulfidových rud a koncentrátů. Cílem práce je demonstrovat tvorbu síranového iontu jako primárního produktu biodegradace pyritu za podmínek vysoké oxidační aktivity bakterií.
Abstrakt (anglicky)
   Biooxidation of pyrite was investigated and its relation to the sulfide environment and biohydrometallurgy was discussed.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012