Podrobnosti záznamu

Název
    Mechanismus poškození půd kyselou depozicí-průběh, současný stav a predikce budoucnosti, včetně vápnění. Aplikace modelu MAGIC na Krkonoše a Slavkovský les
Další názvy
    Soil damage caused by acididc deposition - time course, present status and future prediction, including liming. Aplication of MAGIC model in Krkonoše and Slavkovský les Mts.
Autor
    Hruška, Jakub
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2002
Zdrojový dokument - monografie
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd-limitující faktor současného lesnictví
Výraz tezauru
    soil acidification, modeling, MAGIC, acidic deposition, liming
Klíčové slovo
    Aplikace
    Budoucnosti
    Depozicí-průběh
    Krkonoše
    Kyselou
    MAGIC
    Mechanismus
    Modelu
    Poškození
    Predikce
    Půd
    Slavkovský
    Současný
    Stav
    Vápnění
    Včetně
Abstrakt (česky)
   Kapitola D.2. pomocí modelu MAGIC rekonstruuje dlouhodobý průběh acidifikace lesních půd v Krkonoších a ve Slavkovském lese. Od poloviny 19.stol. poklesla výrazně bazická saturace půd, pH a zvýšila se koncentace Alv půdním roztoku. Přes velké snížení emisí a depozice síry v 90tých letech ale výhled do budoucna (ca. do roku 2030) není optimistický. Půdní prostředí se bude jen velmi zvolna regenerovat, prakticky setrvá na současném stavu.
Abstrakt (anglicky)
   Soil damage caused by acididc deposition - time course, present status and future prediction, including liming. Aplication of MAGIC model in Krkonoše and Slavkovský les Mts.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014