Podrobnosti záznamu

Název
    Mechovkami bohaté třetihorní sedimenty jižní Moravy
Údaj o odpovědnosti
    Kamil Zágoršek, Katarína Holcová
Další názvy
    4. paleontologický seminář, Ostrava 17.-18.6.2003 (Variant.)
Autor
    Holcová, Katarína
    Zágoršek, Kamil
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 49, mimoř. č.
Strany
    s. 81-83
Rok
    2003
Poznámky
    4 obr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Klasifikační znak
    502
    55(1)
    562/569
Skupina konspektu
    502
Předmětová skupina
    baden
    biostratigrafie
    Bryozoa
    chráněná geologická lokalita
    diverzita druhová
    Foraminifera
    karpatská neogenní předhlubeň
    lokalita fosiliferní
    miocén-střední
    ochrana přírody
    paleoekologie
    paleontologie
    prostředí energeticky slabé
    prostředí útesové
    taxon koloniální
    terciér
    vápenec
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Podbřežice (Vyškov, Vyškov)
Klíčové slovo
    Bohaté
    Jižní
    Mechovkami
    Moravy
    Sedimenty
    Třetihorní
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012