Podrobnosti záznamu

Název
    Megacrysts of potash feldspar from Chodov near Bečov (Petschau), Karlovy Vary massif, Czechoslovakia
Údaj o odpovědnosti
    Edvín Pivec, Zdeněk Mach
Další názvy
    Vyrostlice draselných živců z Chodova u Bečova, karlovarský masív, Československo
Autor
    Mach, Zdeněk
    Pivec, Edvín
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Svazek/č.
    No. 1
Strany
    s. 53-60
Rok
    1989
Poznámky
    2 fot., 2 tab., 2 diag.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Předmětová skupina
    difrakce rentgenová
    granit
    krušnohorský pluton
    krystalochemie
    krystaly
    porfyry
    spektrometrie
    živce draselné
Geografické jméno
    Chodov
    ČSFR-Čechy
    Karlovy Vary
Klíčové slovo
    Bečov
    Chodov
    Czechoslovakia
    Feldspar
    Karlovy
    Massif
    Megacrysts
    Near
    Petschau
    Potash
    Vary
Abstrakt (česky)
   Matečnou horninou živců je žulový porfyr až hrubozrnný žilný granit. V tomto materiálu vystupují až 8 cm velké, dokonale omezené krystaly draselných živců s hladkými plochami. Optický, spektroskopický a chemický výzkum ukázal, že jde o nezonální ortoklas-pertity blízké živcům "horského granitu" z lokalit v okolí Lokte, Rotavy a Loučné. Strukturní stav draselné fáze pertitů potvrzují i výsledky infračervené spektroskopie. Draselné živce krystalovaly intrateluricky v hloubce, odkud byly transportovány magmatem k povrchu, kde díky rychlému tuhnutí okraje některých vyrostlic odpovídají sanidinu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    19. 6. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012