Podrobnosti záznamu

Název
    Megatvary oválného půdorysu v granitech Českého masívu
Údaj o odpovědnosti
    Mojmír Hrádek
Autor
    Hrádek, Mojmír, 1938-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Geomorfologické výzkumy v roce 2006
Strany
    s. 55-59
Poznámky
    2 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Nemáme ve fondu - ke zpracování zapůjčila Dr. E. Břízová
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Překlad názvu: Megaforms of oval patterns in granites of the Bohemian Massif
Klasifikační znak
    061.3
    55(1)
    551.4
    552
Skupina konspektu
    55
    552
Předmětová skupina
    diapir
    geomorfologie
    granit
    intruze
    konference
    kvartér denudačních oblastí Českého masivu
    měření geofyzikální
    moldanubický pluton
    morfostruktura
    reliéf
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Českomoravská vrchovina (Česko)
Klíčové slovo
    Českého
    Granitech
    Masívu
    Megatvary
    Oválného
    Půdorysu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012