Podrobnosti záznamu

Název
    Mellilite from melilitolites, polzenites and cognate rocks from Ploučnice River region, Czechoslovakia
Údaj o odpovědnosti
    Edvín Pivec, Jaromír Ulrych, Pavel Povondra, Jozef Rutšek
Další názvy
    Melility melilitolitů, polzenitů a příbuzných hornin z oblasti povodí Ploučnice, Československo
Autor
    Pivec, Edvín
    Povondra, Pavel, 1924-
    Rutšek, Jozef
    Ulrych, Jaromír
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae, Geologica
Svazek/č.
    No. 4
Strany
    s. 459-468
Rok
    1989
Poznámky
    4 fot., 1 tab., 2 diag.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Předmětová skupina
    analýza hornin
    ankaratrit
    České středohoří
    horniny vulkanické
    krystalochemie
    krystaly
    lamprofyry
    melilit
    melilitolit
    polzenit
    sorosilikáty
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Severočeský kraj
Klíčové slovo
    Cognate
    Czechoslovakia
    Melilitolites
    Mellilite
    Ploučnice
    Polzenites
    Region
    River
    Rocks
Abstrakt (česky)
   Melility popsané v předložené práci pocházejí ze subvulkanických melilitických a melilit obsahujících hornin zahrnujících melilitolit, mikromelilitolit, polzenit s.s. a ankaratrit. Melilit se vyskytuje v těchto horninách v množství od 4 do 36 objemu. Tvoří lištovité idiomorfní až hypidiomorfní fenokrysty a mikrofenokrysty; v melilitolitech bývá ve formě často rozlomených lišt, v ankaratritech je součástí základní hmoty. Uzavírání melilitu olivínem v melilitolitu svědčí o jeho krystalizaci v ranné fázi vývoje horniny. Přítomnost gehlenitové složky dokazuje krystalizaci z magmatu chudého SiO2, s přebytkem hliníku obohaceného v důsledku kontaminace magmatu během výstupu korovým materiálem
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012