Podrobnosti záznamu

Název
    Mercury distribution and speciation in soils affected by historic mercury mining
Autor
    Grygar, Tomáš
    Hojdová, Maria
    Navrátil, Tomáš
    Penížek, V.
    Rohovec, Jan
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Water, Air and Soil Pollution
Svazek/č.
    Roč. 200, 1/4
Strany
    s. 89-99
Rok
    2009
Poznámky
    Projekt: KJB300130615, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Distribuce a speciace rtuti v půdách kontaminovaných historickou težbou rtuti
    Rozsah: 11 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502
Předmětová kategorie
    contamination
    contamination (Czech Republic )
    forest soil
    mercury speciation
    mining
    thermo-desorption analysis
Klíčové slovo
    Affected
    Distribution
    Historic
    Mercury
    Mining
    Soils
    Speciation
Abstrakt (česky)
   V práci byla studována distribuce a chemické formy Hg v půdách za účelem zjištění míry kontaminace a potenciální mobility Hg v oblasti zatížené historickou těžbou cinabaritu. Nejvyšší koncentrace Hg byly zaznamenány ve svrchních půdních horizontech (Ah). Kontaminace minerálních horizontů byla zjištěna pouze v půdním profilu odebraném ve svahu pod těžební oblastí.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012