Podrobnosti záznamu

Název
    Mercury distribution and speciation in soils affected by historic mercury mining in the Czech Republic
Autor
    Hojdová, Maria
    Navrátil, Tomáš
    Rohovec, Jan
Konference
    Bioclimatology and natural hazards. International scientific conference (17.09.2007-20.09.2007 : Zvolen - Polana nad Detvou, Slovensko)
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Bioclimatology and natural hazards. Proceedings
Strany
    S. 73-77
Poznámky
    Projekt: KJB300130615, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Distribuce a speciace rtuti v půdách kontaminovaných těžbou rtuti v České republice
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    contaminated soils
    mercur
    mercury mining
    mercury speciation
    thermo-desorption analysis
Klíčové slovo
    Affected
    Czech
    Distribution
    Historic
    Mercury
    Mining
    Republic
    Soils
    Speciation
Abstrakt (česky)
   V práci byla studována distribuce a chemické formy Hg v profilech půd kontaminovaných těžbou cinabaritu. Nejvyšší koncentrace Hg byly zjištěny ve svrchních půdních horizontech. Největší kontaminace minerálních horizontů byla zaznamenána v profilu odebraném ve svahu pod těžební oblastí. V porovnání s materiálem hald, kde v zastoupení forem Hg převládal cinabarit (> 80%), půdy obsahovaly především Hg sorbovanou na minerální částice (až 79%).
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012