Podrobnosti záznamu

Název
    Mesophase properties after anthracene thermal exposure
Autor
    Kaloč, M.
    Plevová, Eva
    Šugárková, Věra
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Proceedings of the Faculty of Fuels and Energy, AGH University of Science and Technology in Krakow and Department of Chemistry and Technology of Fuels, VŠB - Technical University of Ostrava
Svazek/č.
    -, -
Strany
    s. 62-70
Rok
    2008
Poznámky
    Projekt: GA105/00/1698, GA ČR
    Překlad názvu: Vlastnosti mezofáze po temperaci antracenu
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    anisotropy
    anthracene
    mesophase
    thermal behaviour
Klíčové slovo
    After
    Anthracene
    Exposure
    Mesophase
    Properties
    Thermal
Abstrakt (česky)
   Tato práce je zaměřena na studium transformačních procesů při temperaci vybraných dehtárenských produktů. Pro experiment byl použit připravený čistý anthracen (>99 hm.%). Byl vystaven termolýze za různých procesních podmínek. Při posuzováni vzorků získaných různými termolytickými variantami bylo využito stanovení mezofáze a jejího mikroskopického vyhodnocení. Proces oxidace mezofáze byl sledována metodou termogravimetrické analýzy.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012