Podrobnosti záznamu

Název
    Metóda prognózovania vodného režimu pôd v pririečnom pásme
Údaj o odpovědnosti
    Ján Benetin, Andrej Šoltész
Další názvy
    Method of the prognostic of soil-water regime in the river zone
Autor
    Benetin, Ján
    Šoltész, Andrej
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Vodohospodársky časopis
Svazek/č.
    Roč. 38, č. 6
Strany
    s. 577-596
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Vodohospod. Čas.
Předmětová skupina
    hydrodynamika
    hydrologie povrchových vod
    hydrotechnická zařízení
    modely v hydrogeologii
    pozorování režimní
    půdy
    říční stok
    zavlažování
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
Klíčové slovo
    Metóda
    Pásme
    Pririečnom
    Prognózovania
    Režimu
    Vodného
Abstrakt (česky)
   Vhodným prostředkem pro vypracování prognózy ovlivněného vodního režimu půd jsou matematické modely vodního režimu ve spojení s matematickými hydrologickými modely změněného režimu přítoku a hladiny řek a matematickými modely proudění podzemní vody. Při zpracování prognózy vodního režimu půd v povodí československého úseku Dunaje, kde dojde ke změně hydrologických podmínek v řece a okolí v důsledku výstavby vodních děl, použili autoři model MOVOREP a komplexní hydrologický model odtoku v úseku Bratislava-Hrušov-Gabčíkovo. V zájmu záchrany lužních lesů bude třeba vypracovat projekt regulovaného umělého zavlažování.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012