Podrobnosti záznamu

Název
    Metalogenéza a štruktúrno-geologická pozícia polymetalickej mineralizácie Pukanec
Údaj o odpovědnosti
    Ján Smolka, Jaroslav Lexa, Aurel Brlay, Anna Mihalíková
Další názvy
    Metallogeny and structural-geological position of the base metals ore mineralization at Pukanec
Autor
    Brlay, Aurel
    Lexa, Jaroslav
    Mihalíková, Anna
    Smolka, Ján
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - monografie
    Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska
Strany
    s. 21-22
Předmětová skupina
    metalogenetický okrsek
    metalogeneze
    středoslovenské neovulkanity
    vulkanismus
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Pukanec
Klíčové slovo
    Metalogenéza
    Mineralizácie
    Polymetalickej
    Pozícia
    Pukanec
    štruktúrno-geologická
Abstrakt (česky)
   V oblasti Pukanec je na štiavnický stratovulkán vázáno několik typů mineralizací: Cu-porfyrový typ, polymetalický skarnový typ, polymetalický žilně-žilníkový typ a žilná mineralizace drahých kovů. V příspěvku jsou diskutovány dvě koncepce metalogeneze, jednak jako jednotného zonálně uspořádaného seskupení, jednak jako etapovité mineralizace s vazbou na různé etapy vývoje intruzivního komplexu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012