Podrobnosti záznamu

Název
    Metalogenéza spojená s intruzívnym komplexom centrálnej zóny štiavnického stratovulkánu
Údaj o odpovědnosti
    Jaroslav Štohl, Jaroslav Lexa, Ján Burian
Další názvy
    Metallogeny connected with an intrusive complex of the central zone of the Štiavnica stratovolcano
Autor
    Burian, Ján
    Lexa, Jaroslav
    Štohl, Jaroslav
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - monografie
    Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska
Strany
    s. 11-12
Předmětová skupina
    horniny magmatické
    horniny plutonické
    kaldera
    ložisko subvulkanické
    metalogenetický okrsek
    metalogeneze
    skarny
    středoslovenské neovulkanity
    vulkanologie
Geografické jméno
    Banská Štiavnica
    ČSFR-Slovensko
    Hodruša
Klíčové slovo
    Centrálnej
    Intruzívnym
    Komplexom
    Metalogenéza
    Spojená
    Stratovulkánu
    štiavnického
    Zóny
Abstrakt (česky)
   Centrální zóna štiavnického stratovulkánu se prostorově překrývá s banskoštiavnicko-hodrušským rudním obvodem. V její metalogenezi v intervalu 16,5-11,5 Ma (baden-sarmat) lze rozlišit tři samostatné etapy. 1. V předkalderové etapě vývoje stratovulkánu vznikla polymetalická a Fe-skarnová mineralizace, polymetalická žilníkově-impregnační mineralizace (průmyslová akumulace Rozália baňa) a Cu-porfyrová mineralizace (Zlatno). U těchto mineralizací je zjevná vazba s magmatisnmem centrální zóny. Mladší stádia mineralizace vznikla po kolapsu kaldery.2. Žilný typ Pb-Zn-Cu-Bi-Ag +Au je spjatý s hlubším intermediálním magmatickým zdrojem. 3. Žilný typ Au-Ag+Bi-Sb-HG-Pb-Zn-Cu je vázaný na ryolitový vulkanismus
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012