Podrobnosti záznamu

Název
    Metalogenéza v oblasti Tisovca
Údaj o odpovědnosti
    Miroslav Slavkay, Zoltán Bacsó
Další názvy
    Metallogeny of the area of Tisovec
Autor
    Bacsó, Zoltán
    Slavkay, Miroslav
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - monografie
    Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska
Strany
    s. 32-34
Předmětová skupina
    magnetit
    průzkum ložiska
    rudy barevných kovů
    skarny
    středoslovenské neovulkanity
    vulkanologie
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Tisovec
    Vepor
Klíčové slovo
    Metalogenéza
    Oblasti
    Tisovca
Abstrakt (česky)
   Veporský stratovulkán je specifický hlubokým erozním řezem, odkrývajícím četné intruzivní proniky krystalinickým a mesozoickým substrátem. V prostoru reliktů veporského stratovulkánu jsou dvě rudní pole. Tisovské rudní pole budují jednotky veporika a gemerika. Hlavním ložiskem je Tisovec-Magnet, se skarnovým magnetitovým a mladším sulfidickým zrudněním. V rudním poli Pohorelské Maše je hlavním představitelem zrudnění ložisko tetraedritu, galenitu a sfaleritu Nová Maša žilníkového a čočkovitého typu ve vápencíchna styku série foederata a královoholského krystalinika. Další indicie byly zjištěny v periferní zóně stratovulkánu, ve starším palezoiku (sulfidy), triasu (baryt, zlato) i v neovulkanitech (cinabaryt). Příspěvek vyvolal bohatou diskuzi, jejíž účastníci se shodovali na perspektivnosti této oblasti
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012