Podrobnosti záznamu

Název
    Metalogenetický model Slanských vrchov
Údaj o odpovědnosti
    Lubomír Divinec, Peter Kotulák
Další názvy
    Metallogenic model of the Slanské vrchy Mts., Eastern Slovakia
Autor
    Divinec, Lubomír
    Kotulák, Peter
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 22, č. 3
Strany
    s. 213-218
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    ložisko hydrotermální
    metalogeneze
    model matematický
    neovulkanity východního Slovenska
    prognózy
    rudy Ag
    rudy Au
    rudy barevných kovů
    rudy Cu
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Prešov
    Zlatá Baňa
Klíčové slovo
    Metalogenetický
    Model
    Slanských
    Vrchov
Abstrakt (česky)
   Z výsledků výzkumu vyplývá, že nejdůležitější oblastí je stratovulkán Zlatá Baňa, kde se vytvořily nejpříznivější podmínky pro vznik ložiskových akumulací. Oblast stratovulkánu Makovica je málo perspektivní. Pozornost si vyžaduje stratovulkán Strechový vrch, kde se vzhledem k herlanské elevaci nevylučuje přítomnost polymetalické mineralizace ekonomického významu. Oblast stratovulkánu Bogota je neperspektivní. Druhou nejdůležitější, prostorově omezenou oblastí je Velký Milíč. Na základě zákonitostí je třeba uvažovat o perspektivnosti území JZ od Prešova (Bzenov), a to z hlediska výskytu Cu-porfyrových rud.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012