Podrobnosti záznamu

Název
    Metamorfní vývoj Želešického amfibolitového tělesa (brněnský masiv) : 24-34 Ivančice
Údaj o odpovědnosti
    David Buriánek
Další názvy
    Metamorphic evolution Želešice amphibolite body (Brno Massif)
Autor
    Buriánek, David
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 12
Strany
    s. 82-87
Rok
    2005
Poznámky
    1 obr., 4 diagr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2004
Klasifikační znak
    552
Skupina konspektu
    552
Předmětová skupina
    amfibolit
    amfiboly
    brunovistulikum
    břidlice mastková
    geotermometrie
    hornina dolomitická
    metamorfóza kontaktní
    metamorfóza regionální
    migmatit
    minerály horninotvorné
    ofiolity
    podmínky P-T
    proces polyfázový
    ultrabazika
    vrásnění kadomské
    vrásnění variské
Geografické jméno
    Brno-Bystrc
    ČR-Morava
    Ořechov (Brno-venkov, Šlapanice)
    Želešice (Brno-venkov, Šlapanice)
Klíčové slovo
    24-34
    Amfibolitového
    Brněnský
    Ivančice
    Masiv
    Metamorfní
    Tělesa
    Vývoj
    Želešického
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012