Podrobnosti záznamu

Název
    Metamorfní vývoj skarnů na lokalitě Pernštejn, svratecké krystalinikum, Český masiv
Další názvy
    Metamorphic Development of Skarns at Pernštejn, Svratka Crystalline Complex, Bohemian Massif