Podrobnosti záznamu

Název
    Metamorfní vývoj svorů a jejich tektonická pozice v poličském krystaliniku
Další názvy
    Metamorphic evolution of mica-schists and their tectonic position in the Polička Crystalline Complex
Autor
    Buriánek, David
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae
Svazek/č.
    Roč. 94, č. srpen
Strany
    18
Rok
    2009
Výraz tezauru
    metamorphism, mineralogy, mica-schist, Polička Crystalline Complex, Bohemian Massif
Klíčové slovo
    Krystaliniku
    Metamorfní
    Poličském
    Pozice
    Svorů
    Tektonická
    Vývoj
Abstrakt (česky)
   Dvojslídné svory s minerální asociací obsahující Grt ? St ? Sil ? Ky nejsou součástí litologie poličského krystalinika. Svou mineralogií a stupněm metamorfózy mají blízko k horninám okolních jednotek. Svory podél západní hranice jsou podobné svorům ze svrateckého krystalinika. Svory při východní hranici vykazují řadu podobností se svory z letovického krystalinika. Do dnešní pozice se svory dostaly během variské orogeneze. V obou případech je kontakt svorů s rulami poličského krystalinika modifikován tektonicky. P-T podmínky vmístění svoru do dnešní tektonické pozice byl podobné na obou kontaktech a pohybovaly se kolem 640-660 °C a 7-8 kbar. Mezi horninami poličského a svrateckého krystalinika neexistoval v té době žádný výrazný kontrast v P-T podmínkách. Naproti tomu minerální asociace horniny letovického krystalinika vznikala za vyšších tlaků a na kontaktu svorů s rulami poličského krystalinika pozorujeme retrográdní metamorfózu svorů.
Abstrakt (anglicky)
   Metamorphic evolution of mica-schists and their tectonic position in the Polička Crystalline Complex
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014