Podrobnosti záznamu

Název
    Metamorfní vývoj svrchního příkrovu moravika v jižním křídle svratecké klenby
Další názvy
    Metamorphic evolution OF Upper Moravian Nappe in the South part of the Svratka Dome
Autor
    Buriánek, David
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae
Svazek/č.
    Roč. 96, č. 2
Strany
    14
Rok
    2011
Výraz tezauru
    marbles, calc-silicate rocks, amphibolites, mica schist, P-T conditions, Upper Moravian Nappe
Klíčové slovo
    Jižním
    Klenby
    Křídle
    Metamorfní
    Moravika
    Příkrovu
    Svratecké
    Svrchního
    Vývoj
Abstrakt (česky)
   Metamorfní vývoj hornin svrchního příkrovu moravika v jižní části svratecké klenby moravika byl rozčleněn na tři hlavní metamorfní fáze. Nejstarší fázi představuje syntektonická metamorfóza M1 (520-620 °C pro tlak 9 kbar). Druhou metamorfní etapu (M2) indikuje syntektonická minerální asociace v matrix svorů(~ 600-670 °C a ~ 8-10 kbar). V mramorech vznikla minerální asociace Tr + Cal ? Dol. Tato minerální asociace musela za daných P-T podmínek vznikat v rovnováze s fluidy o složení XCO2 = 0,1-0,6. Vrcholná minerální asociace vápenatosilikátových hornin (Qtz + Pl + Di ? Cal), které jsou s mramory asociovány, naopak indikuje koexistenci s fluidy o složení XCO2 <0,2. Nejmladší metamorfní fáze (M3) se ve svorech projevuje vznikem střižných pásů v nichž nacházíme rekrystalovaný muskovit a chlorit. V mramorech se tato metamorfóza projevuje vznikem mastku. Tyto sekundární minerály umožňují odhadnou horní teplotní limit metamorfózy M3 na 450 °C pro tlak 2 kbar.
Abstrakt (anglicky)
   Metamorphic evolution OF Upper Moravian Nappe in the South part of the Svratka Dome
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014