Podrobnosti záznamu

Název
    Metamorfný vývoj rul Suchého, Malej Magury a Malej Fatry
Údaj o odpovědnosti
    Štefan Méres, Dušan Hovorka
Další názvy
    Metamorphic development of gneisses in the Suchý, Malá Magura and Malá Fatra Mts. (Central Slovakia)
Autor
    Hovorka, Dušan
    Méres, Štefan
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 21, č. 3
Strany
    s. 203-216
Rok
    1989
Poznámky
    5 obr., 1 tab. foto, 4 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Klasifikační znak
    552
Předmětová kategorie
    chemické analýzy hornin a horninotvorných minerálů
    jaderná pohoří
    metamorfní pochody
Klíčové slovo
    Fatry
    Magury
    Malej
    Metamorfný
    Rul
    Suchého
    Vývoj
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 5. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012