Podrobnosti záznamu

Název
    Metamorfované horniny západní části brněnského batolitu
Další názvy
    Metamorphic rocks western part Brno batholith
Autor
    Buriánek, David
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae
Svazek/č.
    Roč. 95, č. 2
Strany
    20
Rok
    2010
Výraz tezauru
    Brno massif, P-T conditions, enclaves, migmatites, metagabbros, calc-silicate rocks, skarnoids
Klíčové slovo
    Batolitu
    Brněnského
    části
    Horniny
    Metamorfované
    Západní
Abstrakt (česky)
   Metamorfované horniny západní části brněnského batolitu tvoří rozsáhlé enklávy obklopené biotitickými granodiority. Nejčastěji jsou tyto enklávy tvořeny migmatitizovanými rulami s minerální asociací: Pl + Qtz + Bt ? Grt ? Al2O5 (Sil, Ky) ? Crd ? Ms ? Kfs. Běžné jsou také erlany s minerální asociací: Pl + Cpx ? Amp ? Qtz. V těchto horninách se místy vyskytují polohy skarnoidu s minerální asociací: Cpx ? Grt ? Ves ? Wo ? Pl ? Cal ? Qtz ? Kfs ? Czo. Na základě studia těchto minerálních asociací byla rekonstruována část P-T dráhy, kterou tyto horniny metamorfního pláště brněnského batolitu prošly.
Abstrakt (anglicky)
   Metamorphic rocks western part Brno batholith
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014