Podrobnosti záznamu

Název
    Metamorfované karbonáty silezika u Velkého Vrbna: překrásné klamné fosilie a velmi nejasné zbytky skutečných fosílií. 1, 1. roťník. 1, 1. roťník
Autor
    Čejchan, Petr
    Hladil, Jindřich
Editor
    Otava, J.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1993
Strany
    s. 37-40
Poznámky
    Projekt: GA205/93/0723, GA ČR
    Překlad názvu: Metamorphosed carbonates of Silesicum near Velké Vrbno: wonderfull misleading fossils and very unclear remnants of real fossils
Klíčové slovo
    Fosilie
    Fosílií
    Karbonáty
    Klamné
    Metamorfované
    Nejasné
    Překrásné
    Roťník
    Silezika
    Skutečných
    Velkého
    Velmi
    Vrbna
    Zbytky
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012