Podrobnosti záznamu

Název
    Metamorphic Development of Skarns at Pernštejn, Svratka Crystalline Complex, Bohemian Massif
Údaj o odpovědnosti
    Jaroslava Pertoldová, Zdeněk Pertold, Marta Pudilová
Další názvy
    Metamorfní vývoj skarnů na lokalitě Pernštejn, svratecké krystalinikum, Český masiv
Autor
    Pertold, Zdeněk
    Pertoldová, Jaroslava
    Pudilová, Marta
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of the Czech Geological Society
Svazek/č.
    Vol. 43, no. 3
Strany
    p. 191-202
Rok
    1998
Poznámky
    2 obr., 7 diagr., 6 tab., 26 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: J. Czech geol. Soc.
Předmětová skupina
    izotopy C
    izotopy O
    metamorfóza kontaktní
    metasomatóza kontaktní
    skarn
    svratecké krystalinikum
    teplota
    vzácné zeminy
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Pernštejn (Žďár nad Sázavou)
Klíčové slovo
    Bohemian
    Complex
    Crystalline
    Development
    Massif
    Metamorphic
    Pernštejn
    Skarns
    Svratka
Abstrakt (anglicky)
   A study was carried out at Pernštejn (Svratka Crystalline Complex, Bohemian Massif) of the geological and metamorphic development of skarn in relation to the surrouding paraseries, orthogneisses and migmatites, from the standpoint of the geological structure, mineral association, mineral chemism, geothermometry, RE and oxygen isotopes. From a lithological and mineralogical point of view, the skarnsform nonhomogeneous lenses, whose deformation is more complex than in the surrounding paraseries. The temperatures of formation of garnet-clinopyroxene-magnetite paragenesis of the skarn, 620°C (710°C) or 670°C (640°C), determined on the basis of the distribution of the major elements and oxygen isotopes amongst the coexisting phases, correspond to the conditions of peak metamorphism in the amphibolite facies. The rocks of the paraseries were metamorphosed under the same conditions, while the migmatites and metagranitoids exhibit lower temperatures 550-600°C.
   The isotopic composition of oxygen in the skarn silicates is contradictory to concepts of contact metasomatic formation of skarns, connected with metagranitoids and migmatites. Oxygen also probably did not originated from the metamorphic solutions, which were in equilibrium with metagranitoids and migmatites. The REE distribution indicates the presence of solutions of a reducing nature and/or of high temperatures. It is our opinion that the precursors of the skarns were present in the paraseries from the very beginning were metamorphosed together with gneisses and were probably formed in a sedimentary exhalative environment
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012