Podrobnosti záznamu

Název
    Metamorphic conditions of the Veporic Unit in the Western Carpathians
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Bezák
Autor
    Bezák, Vladimír
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologica carpathica
Svazek/č.
    Vol. 42, no. 4
Strany
    s. 219-222
Rok
    1991
Poznámky
    1 obr.
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Předmětová skupina
    facie metamorfní
    metamorfismus
    oblast veporského krystalinika
    teplota
    tlak
    vrásnění alpinské
    vrásnění prekambrická
    vrásnění variské
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
Klíčové slovo
    Carpathians
    Conditions
    Metamorphic
    Unit
    Veporic
    Western
Abstrakt (česky)
   K výzkumu pravděpodobných metamorfních podmínek, které ovlivnily vývoj hornin veporského krystalinika, byly použity dostupné minerály, údaje o jejich chemismu a geotermometrické metody. Nejstarší, snad kadomské, metamorfní pochody proběhly v podmínkách amfibolitové facie při teplotě cca 600-650 st.Celsia. Hercynský metamorfismus souvisí s almandinovou zonou facie zelených břidlic při teplotě 450-530 st.C a tlaku 400-500 MPa. Synkinematický alpinský metamorfismus se projevil v chloritové zoně, při teplotě 360-430 st.C a tlaku cca 400 MPa. Následné postkinematické metamorfní procesy probíhaly při vyšších teplotách
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 6. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012