Podrobnosti záznamu

Název
    Metamorphic history of skarn in the Gföhl unit Moldanubicum, Bohemian Massif, and implications for their origin
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Pertold, Jaroslava Pertoldová, Marta Pudilová
Autor
    Pertold, Zdeněk
    Pertoldová, Jaroslava
    Pudilová, Marta
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Svazek/č.
    Vol. 41, no. 1
Strany
    p. 157-166
Rok
    1997
Poznámky
    11 obr., 4 fot., 6 tab., 2 s.bibl.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Předmětová skupina
    chemismus minerálů
    granáty
    izotopy O
    izotopy stabilní
    ložisko submarinně-exhalační
    magnetit
    metamorfóza
    moldanubikum západní Moravy
    petrogeneze
    podmínky P-T
    pyroxeny
    rudy Fe
    skarn
    vzácné zeminy
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Kordula (Znojmo)
    Rešice (Znojmo)
    Slatina (Znojmo)
Klíčové slovo
    Bohemian
    Gföhl
    History
    Implications
    Massif
    Metamorphic
    Moldanubicum
    Origin
    Skarn
    Unit
Abstrakt (anglicky)
   rigin of regionally metamorphosed skarns of the Bohemian Massif has been discussed for decades. The possibility of contact metasomatic versus sedimentary - exhalative precursors has been tested in case of three localities (Slatina, Rešice and Kordula) from the Gföhl unit of Moldanubicum, SW Moravia, eastern part of the Bohemian Massif. Field geology, petrology, geothermobarometry, oxygen isotopes, and REE geochemistry have been applied to study garnet-clinopyroxene skarns with magnetite. Results are interpreted in terms of HP/HT metamorphism (14 kb at 800°C and >12 kb at 690°C), followed by decompression and amphibolite facies metamorphism. Low d18O values are incompatible with granitoid derived hydrothermal solutions, and REE pattern correspond to high T and/or reduced solutions.
   Metamorphic mobility of major elements, REE and oxygen isotopes across skarn layers was very low, equilibration within the layers was high at the peak conditions and remained unchanged during later metamorphic events. Geochemical and geological interpretation support the sedimentary - exhalative origin of skarn precursor
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    14. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012