Podrobnosti záznamu

Název
    Metamorphic processes in paragneisses from the Suchý and Malá Magura Mts. (the Western Carpathians)
Údaj o odpovědnosti
    Marián Dyda
Autor
    Dyda, Marián
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický zborník Geologica Carpathica
Svazek/č.
    Roč. 41, č. 4
Strany
    s. 315-334
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Geol. Zbor. Geol. carpath.
Předmětová skupina
    jaderná pohoří
    metamorfismus
    rula
    Strážovská hornatina
    termodynamika
    Západní Karpaty
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Malá Magura
Klíčové slovo
    Carpathians
    Magura
    Malá
    Metamorphic
    Mts
    Paragneisses
    Processes
    Suchý
    Western
Abstrakt (česky)
   Parametry intenzity metamorfních procesů vykazují rozdíly v progresívním a regresívním metamorfním vývoji, pararuly Malé Magury mají vyšší teploty a tlaky [640 °C/5 kbar] metamorfní kulminace než pararuly Suchého [560 °C/4.5 kbar]. Byl vypočítán objem a složení [X H20] uvolněných fluid.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012