Podrobnosti záznamu

Název
    Metasomatické žíly pyroxenického pegmatoidu z pláště žulovského granitového plutonu (14-22 Jeseník)
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Žáček
Další názvy
    Metasomatic veins of pyroxenic pegmatoid from the mantle of the Žulová granite pluton
Autor
    Žáček, Vladimír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 4
Strany
    s. 111-114
Rok
    1997
Poznámky
    2 obr., 2 tab., 7 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1996.
Předmětová skupina
    granitoidy silesika
    klinopyroxeny
    metasomatóza kontaktní
    minerály horninotvorné
    pegmatit
    plagioklasy
    pluton
    živce
    žulovský pluton
Geografické jméno
    Černá Voda (Jeseník)
    ČR-Morava
    Petrovice (Jeseník)
    Skorošice (Jeseník)
    Stará Červená Voda (Jeseník)
    Staré Podhradí (Jeseník)
    Supíkovice (Jeseník)
    Vápenná (Skorošice)
    Velké Kunětice (Jeseník)
    Vidnava (Jeseník)
    Žulová (Jeseník)
Klíčové slovo
    14-22
    Granitového
    Jeseník
    Metasomatické
    Pegmatoidu
    Pláště
    Plutonu
    Pyroxenického
    žíly
    žulovského
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012