Podrobnosti záznamu

Název
    Meteorological Situations in 2007 and their Implications for the Cycling of Selected Chemical Elements in a Central Bohemian Forested Catchment
Autor
    Drahota, Petr
    Fišák, Jaroslav
    Kubínová, Petra
    Rohovec, Jan
    Skřivan, Petr
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Soil & Water Research
Svazek/č.
    Roč. 4, č. 4
Strany
    s. 149-158
Rok
    2009
Poznámky
    Anotace: Přestože byl roční úhrn srážek na volné ploše v malém povodí Lesní potok (Česká republika) v roce 2007 (758,8 mm) totožný s průměrnou hodnotou mezi roky 1995-2006 (737,4 mm), povrchový odtok v roce 2007 činil jen 38,2% z povrchového odtoku ve srovnávaném dlouhodobém období. Bylo zjištěno že nízký odtok v roce 2007 byl ovlivněn zejména extrémně teplou zimou a anomální distribucí srážkových eventů během roku. Tyto faktory spolu s vyšším pH povrchové vody v roce 2007 významně snížily odtok prvků z povodí. Odtok rozpuštěných forem Al, Be, Cd, Mn, Ni, Pb a Zn v roce 2007 odpovídá jen 15-20% jejich odtoku v letech 1995-2006. Neobvykle nízký odtok prvků ovlivnilo jejich bilanci ve smyslu jejich akumulace v povodí.
    Rozsah: 10 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
Předmětová kategorie
    elements
    forested catchment
    mass balances
    precipitation
Klíčové slovo
    2007
    Bohemian
    Catchment
    Central
    Chemical
    Cycling
    Elements
    Forested
    Implications
    Meteorological
    Selected
    Situations
Abstrakt (anglicky)
   Comparison of the annual bulk precipitation in the Lesní potok experimental catchment (Central Bohemia, Czech Republic) in the hydrological year 2007 (758.8 mm) with the average annual value between the years 1995 and 2006 (737.4 mm) indicates almost similar values, whereas the stream water discharge in 2007 amounts to only 38.2% of the average annual value of the comparable time span. It has been found that the low discharge in 2007 resulted from the extremely temperate winter and from the anomalous distribution of the precipitation events throughout the year. These factors, together with higher pH values of stream water in 2007, reduced the output of elements from the catchment. The output of dissolved Al, Be, Cd, Mn, Ni, Pb, and Zn through the stream water in 2007 is amounted to only 15 to 20% of their annual output in 1995-2006. The unusually low output of the elements distinctly affected their budgets in the catchment changing towards more positive mass balance values.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012