Podrobnosti záznamu

Název
    Methodic analysis of data obtained by monitoring microtectonic movements with TM-71 crack gauges in the Polish Sudeten
Autor
    Cacon', S.
    Kontny, B.
    Košťák, Blahoslav
    Stemberk, Josef
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta geodynamica et geomaterialia
Svazek/č.
    Roč. 2, č. 3
Rok
    2005
Poznámky
    Projekt: OC 625.10, GA MŠk, CZ
    Překlad názvu: Metodický rozbor dat získaných monitoringem mikrotektonických pohybů pomocí terčového měřidla TM-71 v polských Sudetech
    Rozsah: 11 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Předmětová kategorie
    active faults
    monitoring
    Sudetic Fault Zone
Klíčové slovo
    Analysis
    Crack
    Data
    Gauges
    Methodic
    Microtectonic
    Monitoring
    Movements
    Obtained
    Polish
    Sudeten
    TM-71
Abstrakt (česky)
   Analýza mikropohybů v sudetské zlomové zóně na polské straně. Výsledky několikaletých pozorování.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012