Podrobnosti záznamu

Název
    Metoda identifikace tektoniky na základě změny šířky údolního dna (na příkladu Vsetínské Bečvy)
Údaj o odpovědnosti
    Michal Bíl
Další názvy
    The method of the identification of tectonics based on the valley floor width changes (on example of the Vsetínská Bečva river)
Autor
    Bíl, Michal
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 7
Strany
    s. 2-5
Rok
    2000
Poznámky
    3 obr., 5 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1999.
Předmětová skupina
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie regionální
    koryto
    morfologie fluviální
    neotektonika
    povodí
    řeka
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Vsetínská Bečva (řeka)
Klíčové slovo
    Bečvy
    Dna
    Identifikace
    Metoda
    Příkladu
    šířky
    Tektoniky
    údolního
    Vsetínské
    Základě
    Změny
Abstrakt (anglicky)
   The paper deals with the identification of fault tectonics on the basis of topographic maps analysis. The investigated parameter is the valley floor width in the drainage basin of the Vsetinská Bečva River. In the first stage it is necessary to determine theoretic profile of the valley floor width downstream increment. For its construction has been used the magnitudo (Shreve 1966). In the next stage th deviation were calculated between theoretic and real profile of thevalley width. These deviations were divided into groups according to their lithology and their orientation to prevailing direction of strata. The sections whose deviations were anomalous to average of groups are presumed to be affected by tectonics. This method is suitable as preliminary step for the following field investigation
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    30. 8. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012