Podrobnosti záznamu

Název
    Metodika průzkumu hlubokomořských surovinových zdrojů a účast ČR v těchto aktivitách (aktuální stav a perspektivy do budoucnosti)
Údaj o odpovědnosti
    Antonín Pařízek
Další názvy
    Exploration of deep seabed mineral resources and Czech Republic participation in the activities (up-to-date situation including future prospects)
Autor
    Pařízek, Antonín
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 50, č. 1
Strany
    s. 23-39
Rok
    2004
Poznámky
    1 obr., 1 fot., 3 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Klasifikační znak
    502
    553
    622.1
Skupina konspektu
    502
    553
Předmětová skupina
    dno oceánské
    geologie ložisková
    geologie mořská
    ložisko masivních sulfidů
    mezinárodní spolupráce
    ochrana přírody
    prospekce geofyzikální
    prostředí hlubokomořské
    průzkum ložiska
    rudy barevných kovů
    rudy Co
    rudy Fe
    rudy Mn
    rudy Ni
    vrt hluboký
    využití nerostných zdrojů
    vzorkování
Geografické jméno
    Oceány
    Pacifik
Klíčové slovo
    Aktivitách
    Aktuální
    Budoucnosti
    ČR
    Do
    Hlubokomořských
    Metodika
    Perspektivy
    Průzkumu
    Stav
    Surovinových
    Těchto
    účast
    Zdrojů
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 1. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012