Podrobnosti záznamu

Název
    Metodika vyhledávání neantiklinálních pastí ropy a zemního plynu (rešerše)
Údaj o odpovědnosti
    Peter Ďurica
Autor
    Ďurica, Peter
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zemní (zemný) plyn a nafta
Svazek/č.
    Roč. 34, č. 4
Strany
    s. 683-705
Rok
    1989
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zem. Plyn Nafta.
Předmětová skupina
    akumulace uhlovodíků
    kolektory
    metodika
    metody průzkumu
    mezinárodní spolupráce
    oceňování
    past
    profil vrtný
Geografické jméno
    Bulharsko
    ČSFR
    Jugoslávie
    Kanada
    Maďarsko
    SSSR
    USA
Klíčové slovo
    Metodika
    Neantiklinálních
    Pastí
    Plynu
    Rešerše
    Ropy
    Vyhledávání
    Zemního
Abstrakt (česky)
   V současné době neexistuje jednotná metodika vědeckého zpracování geologicko-geofyzikálních materiálů pro hodnocení perspektivnosti území z hlediska vyhledávání neantiklinálních pastí. Proto pro zefektivnění vrtů je třeba využít zpracování map, profilů, detailních schémat aj. klasických metod geologického výzkumu a průzkumu. Autor se zabývá na základě rozboru literatury typizací a tvorbou geologických modelů daných struktur, dále metodami jejich prognózování a vyhledávání, metodikou vyhledávacích a průzkumných vrtů v zemích RVHP, USA a Kanadě a stádiem vyhledávání a oceňování ložisek ropy a zemního plynu.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012