Podrobnosti záznamu

Název
    Metody stanovení fluóru v uhelné hmotě
Údaj o odpovědnosti
    Jaroslav Němec, Vladimír Havránek
Další názvy
    Methods of determination of fluorine in coal samples
Autor
    Havránek, Vladimír
    Němec, Jaroslav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 46, č. 3
Strany
    s. 83-89
Rok
    2000
Poznámky
    2 obr., 4 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Předmětová skupina
    analýzy
    fluór
    metodika
    organická substance
    standard
    toxicita
    uhlí hnědé
Klíčové slovo
    Fluóru
    Hmotě
    Metody
    Stanovení
    Uhelné
Abstrakt (anglicky)
   Comparison of two methods of determining fluorine in brown coal samples is presented. A non-destructive PIGE (proton-induced gamma-ray emission) method and method using a combination of oxygen bomb combustion and ISE (ion-selective electrode) were used. Fluorine values in tested samples vary from 60 to 1330 ppm. A discrepancy of slightly higher extent then expected between the two methods was disclosed. PIGE method revealed much higher values than the method normalized for determination of fluorine. The reasons for such a divergence as well as the principles upon which the methods are based are also discussed
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012