Podrobnosti záznamu

Název
    Mezinárodní geomorfologická konference Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013 v Mikulově
Autor
    Kirchner, Karel
    Máčka, Z.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Informace České geografické společnosti
Svazek/č.
    Roč. 32, č. 2
Strany
    s. 49-52
Rok
    2013
Poznámky
    Autoři celkem: 2
    Překlad názvu: International geomorphological conference State of geomorphological research in 2013 in Mikulov town
    Rozsah: 4 s. : P
Předmětová kategorie
    dynamics of landscape
    geomorfological research
    landscape
Klíčové slovo
    2013
    Geomorfologická
    Geomorfologických
    Konference
    Mezinárodní
    Mikulově
    Roce
    Stav
    Výzkumů
Abstrakt (česky)
   Příspěvek informuje o mezinárodní geomorfologické konferenci "Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013" v Mikulově. V Mikulově se jednání geomorfologů a dalších specialistů z vysokoškolských, výzkumných i aplikovaných pracovišť zaměřilo na prezentaci výsledků výzkumů o charakteru, genezi a dynamice reliéfu, ať už z teoretického či aplikovaného hlediska.
Abstrakt (anglicky)
   Contribution informs about international geomorphological conference "State of geomorphological research in 2013" in Mikulov town. The geomorphologists and other specialists from universities, research and commercial institutions who met in town of Mikulov town presented recent research results on character, genesis and dynamics of landscape, from either of theoretical or applied point of view.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    24. 10. 2014