Podrobnosti záznamu

Název
    Mezinárodní stratigrafické zásady a současný stav dělení geologické minulosti
Údaj o odpovědnosti
    Ivo Chlupáč
Další názvy
    The international stratigraphic principles and present division of geological past
    International stratigraphic principles and the present state of the subdivision of the geologic past
Autor
    Chlupáč, Ivo
    Chlupáč, Ivo, 1931-2002
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Českého geologického ústavu
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Svazek/č.
    Roč. 75, č. 4
Strany
    9
    s. 361-369
Rok
    2000
Poznámky
    1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Předmětová skupina
    geologie historická
    klasifikace
    mezinárodní spolupráce
    nomenklatura
    standardizace
    stratigrafická jednotka
    stratigrafická kolonka
    stratigrafie
Výraz tezauru
    Prof.dr.I.Chlupáč, DrSc.
Geografické jméno
    Svět
Klíčové slovo
    Dělení
    Geologické
    Mezinárodní
    Minulosti
    Současný
    Stav
    Stratigrafické
    Zásady
Abstrakt (česky)
   Stratigrafická klasifikace současný stav mezinárodního sjednocení a problémy
Abstrakt (anglicky)
   A reviw of recently published abridged version of the International Stratigraphic Guide (1999) is presented together with discussion of some points topical for stratigraphic work in the Czech Republic. The second part of the contribution contains a review of international standardisation of global chronostratigraphic units and their boundaries in the whole column of the geologic past

   Stratigraphic clasification, present stage and problematics.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012