Podrobnosti záznamu

Název
    Microfossils of the Albian and Cenomanian shales from the Štramberk area (Silesian Unit, Outer Western Carpathians, Czech Republic
Další názvy
    Mikrofosilie z albských a cenomanských slínovců z oblasti Štramberka (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
Autor
    Hradecká, Lenka
    Skupien, Petr
    Svobodová, Marcela
    Švábenická, Lilian
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologica Carpathica
Svazek/č.
    Roč. 55, č. 5
Strany
    18
Rok
    2004
Výraz tezauru
    Foraminifera,Calcareous Nannofossils,Palynomorphs,Dinoflagelats,stratigraphy,paleoecology,Albian,Cenomanian,Silesian Unit,Outer Western Carpathian,Czech Republic
Klíčové slovo
    Albian
    Area
    Carpathians
    Cenomanian
    Czech
    Microfossils
    Outer
    Republic
    Shales
    Silesian
    Štramberk
    Unit
    Western
Abstrakt (česky)
   Mikrobiostratigrafické studium albských a cenomanských křídových sedimentů na základě palynologického výzkumu, studia foraminifer, vápnitého nanoplanktonu a dinoflagelát. Studované vzorky náležejí slezské jednotce Vnějších Západních Karpat v oblasti Štramberka v České republice.
Abstrakt (anglicky)
   Mikrobiostratigrafical study of the Albian and Cenomanian Cretaceous sediments on the basis of palynology, study of foraminifers, calcareous nannofossils and dinoflagelates. Studied samples belong to the Silesian Unit of the Outer Western Carpathian in the Štramberk area in Czech Republic.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014