Podrobnosti záznamu

Název
    Micropaleontological evaluation of foraminiferal assemblages from the boreholes V-1 a V-2 situated at the ground of 'Vila Tugendhat'
Další názvy
    Mikropaleontologické zhodnocení foraminiferových společenstev z vrtů V-1 a V-2 situovaných v areálu 'Vily Tugendhat'