Podrobnosti záznamu

Název
    Microregional development in border regions of Czechia
Autor
    Vaishar, Antonín
    Zapletalová, Jana
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Rural Studies. Contemporary Changes of Agriculture in East - Central Europe
Svazek/č.
    Roč. 20, č. 20
Strany
    s. 89-106
Rok
    2009
Poznámky
    Autoři celkem: 2
    Projekt: 2D06001, GA MŠk
    Překlad názvu: Rozvoj mikroregionu v pohraničních oblastech Česka
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    borderland
    Czechia
    microregions
Klíčové slovo
    Border
    Czechia
    Development
    Microregional
    Regions
Abstrakt (česky)
   Venkov byl dříve studován především jako prostor pro zemědělství. Nyní by měl být nahlížen jako multifunkční prostor. České pohraničí je periferní kvůli vzdálenosti od center, horskému charakteru a následkům poválečné výměny obyvatelstva. Hlavní problémem je horší vzdělanostní struktura populace. Budoucí možné využití rurálního pohraničí lze spatřovat v byldení v rácmi suburbanizačních a kontraurbanizačních procesů, v údržbě a ochraně krajiny, v cestovním ruchu, lesnictví, zemědělství a vodním hoposdářství a v dalších výrobních a nevýrobních odvětvích. Otázkou je možnost kompenzace periferní polohy z hlediska vlastního státu přeshraniční spoluprací.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012