Podrobnosti záznamu

Název
    Microstructural-deformation record of an orogen-parallel extension in the Vepor Unit, West Carpathians
Další názvy
    Záznam deformačních mikrostruktur při roztažení paralelního s osou orogenu ve veporské jednotce v Západních Karpatech
Autor
    Heilbronner, Renée
    Jeřábek, Petr
    Lexa, Ondrej
    Schulmann, Karel
    Stünitz, Holger
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of Structural Geology
Svazek/č.
    Roč. 29, č. 11
Strany
    21
    22
Rok
    2007
Výraz tezauru
    Crustal stresses and strain rates
    Crustal stresses and strain rates, Orogen-parallel extension, Quartz deformation microstructures and textures, Microstructure of quartzo-feldspathic rocks, West Carpathians
    microstructure of quartzo-feldspathic rocks
    orogen-parallel extension
    quartz deformation microstructures and textures
    West Carpathians
Klíčové slovo
    Carpathians
    Extension
    Microstructural-deformation
    Orogen-parallel
    Record
    Unit
    Vepor
    West
Abstrakt (česky)
   Deformační mikrostruktury křemen-živcových hornin byly využity k analýze vývoje orogenu ve veporské jednotce Západních Karpat v průběhu konvergence křídy
Abstrakt (anglicky)
   Deformation microstructures of quartzo-feldspathic rocks have been used to analyse the orogen-parallel stretching of the Vepor Unit in the West Carpathians during Cretaceous convergence.

   Deformation microstructures related to an orogen-parallel event
Přispěvatel
    Česká geologická služba
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012
    15. 10. 2014