Podrobnosti záznamu

Název
    Middle Devonian Calceola sandalina (Linnaeus, 1771) (Anthozoa, Rugosa) from Moravia (Czech Republic): aspects of functional morphology, gerontic growth patterns, and epibionts
Autor
    Ficner, F.
    Galle, Arnošt
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geodiversitas
Svazek/č.
    Roč. 26, č. 1
Strany
    s. 17-31
Rok
    2004
Poznámky
    Projekt: IAA3013207, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Střednědevonská Calceola sandalina (Linnaeus, 1771) (Anthozoa, Rugosa) z Moravy (Česká republika): aspekty funkční morfologie, projevy stárnutí při růstu a epibionti
    Rozsah: 15 s.
Předmětová kategorie
    gerontic stage
    regeneration
    rugose corals
Klíčové slovo
    1771
    Anthozoa
    Aspects
    Calceola
    Czech
    Devonian
    Epibionts
    Functional
    Gerontic
    Growth
    Linnaeus
    Middle
    Moravia
    Morphology
    Patterns
    Republic
    Rugosa
    Sandalina
Abstrakt (česky)
   Střednědevonský (spodnogivetský) rugosní korál Calceola sandalina (Linnaeus, 1771) z čelechovických vápenců na Moravě jeví zřetelně odlišená ontogenetická stadia. Šířka "ventrální" strany a objem kalichu rovnoměrně vzrůstají v juvenilních a dospělých stadiích, ale u některých jedinců se zmenšují v konečných stadiích života. Tato redukovaná pozdní stadia považujeme za znaky stárnutí. Jeden jedinec vykazuje poškození predátorem: takřka polovina "ventrální" strany mezi protilehlým septem a úhlem koralitu chybí, ale vnitřní povrch kalicha byl vyhojen.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012