Podrobnosti záznamu

Název
    Middle Llandovery (Aeronian) graptolites of the western Murzuq Basin and Al Qarqaf Arch region, south-west Libya
Autor
    Massa, D.
    Štorch, Petr
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Palaeontology
Svazek/č.
    Roč. 49, č. 1
Strany
    s. 83-112
Rok
    2006
Poznámky
    Projekt: GA205/99/1322, GA ČR
    Překlad názvu: Graptoliti středního llandovery (aeronu) západní části murzucké pánve a elevace Al Qarqaf, jihozápadní Libye
    Rozsah: 30 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    biostratigraphy
    graptolites
    taxonomy
Klíčové slovo
    Aeronian
    Al
    Arch
    Basin
    Graptolites
    Libya
    Llandovery
    Middle
    Murzuq
    Qarqaf
    Region
    South-west
    Western
Abstrakt (česky)
   Taxonomie a biostratigrafie graptoloidních graptolitů souvrství Tanezzuft (murzucká pánev a elevace Al Qarqaf) jsou prezentovány v souvislosti s paleoprostředím a paleobiogeografickými vztahy. Jsou rozlišeny zóny společenstev gregarius-libycus, "leptotheca", convolutus, a sedgwickii a subzóna tenuis. Biozóny jsou korelovány s generalizovaným zonalním schema a s graptolity-bohatými vrstevními sledy perigondwanské Evropy. Hranice rhuddan/aeron je situována na bázi biozóny gregarius-libycus. Fauny telychu nebyly v této oblasti zjištěny. Čtrnáct z 23 nalezených druhů graptolitů tvoří společenstvo zóny convolutus. Celkově nízká diversita graptolitových faun může být přičítána nestabilnímu, turbulentnímu prostředí, resp. relativně prokysličenému prostředí. Monospecifické či oligospecifické asociace graptolitových rhabdosomů byly nalezeny i v poměrně mělkovodních prachových a písčitých sedimentech.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012