Podrobnosti záznamu

Název
    Middle Miocene nannofossils in the Carpathian Foredeep, Czech Republic (state-of-the-art)
Údaj o odpovědnosti
    Lilian Švábenická
Autor
    Švábenická, Lilian, 1953-
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Slovak geological magazine
Svazek/č.
    Vol. 9, no. 4
Strany
    p. 257-258
Rok
    2003
Poznámky
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Slov. geol. Mag.
Klasifikační znak
    56
Předmětová skupina
    baden
    karpatská neogenní předhlubeň
    miocén-střední
    nannofosílie
    paleoekologie
    paleontologie
    redepozice
    terciér
    transgrese
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Mikulov (Břeclav, Mikulov)
    Olomouc
    Přerov
    Znojmo
Klíčové slovo
    Carpathian
    Czech
    Foredeep
    Middle
    Miocene
    Nannofossils
    Republic
    State-of-the-art
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    10. 4. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012