Podrobnosti záznamu

Název
    Mikrofaciální analýza hraničního intervalu silur-devon v severovýchodní části pražské pánve
Další názvy
    Microfacies analysis of Silurian-Devonian boundary interval in the NE part of Prague Basin
Autor
    Vacek, František
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
Strany
    2
Rok
    2002
Výraz tezauru
    Devonian
    microfacies analysis
    Prague Basin
    Silurian
Klíčové slovo
    Analýza
    části
    Hraničního
    Intervalu
    Mikrofaciální
    Pánve
    Pražské
    Severovýchodní
    Silur-devon
Abstrakt (česky)
   Výsledky mikrofaciální analýzy karbonátových hornin dovolují interpretovat sedimentační prostředí a mechanismus vzniku sedimentu v období nejvyššího siluru a nejspodnějšího devonu
Abstrakt (anglicky)
   The results of microfacies analysis of carbonate rocks allow an interpretation of sedimentary environment and processes of origin of sediments during the uppermost Silurian and the lowermost Devonian time interval
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012