Podrobnosti záznamu

Název
    Mikrofosílie v horninách jámy Lill v Příbrami a v lomu u Kovár jz. od Kralup
Údaj o odpovědnosti
    Blanka Pacltová
Další názvy
    Microfossils in rocks from the Lill mine (Příbram) and in the Kovary quarry (Kralupy)
Autor
    Pacltová, Blanka
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997
Strany
    s. 44-49
Předmětová skupina
    Barrandien
    mikrofosílie
    onkolit
    prostředí intertidální
    proterozoikum
    vápenec
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Kováry (Kladno)
    Příbram
Klíčové slovo
    Horninách
    Jámy
    Jz
    Kovár
    Kralup
    Lill
    Lomu
    Mikrofosílie
    Příbrami
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012