Podrobnosti záznamu

Název
    Mikrofosilie z pelitických uloženin štramberské oblasti (Vnější Západní Karpaty)
Další názvy
    Microfossils from the pelitic sediments in the Štramberk area (Outer Western Carpathians)
Autor
    Hradecká, Lenka
    Skupien, Petr
    Svobodová, Marcela
    Švábenická, Lilian
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    5
Rok
    2002
Výraz tezauru
    Silesian Unit, Outer Western Carpathians, Cretaceous, biostratigraphy, sporomorphs, Foraminifera, Dinoflagellata, calcareous nannofossils
Klíčové slovo
    Karpaty
    Mikrofosilie
    Oblasti
    Pelitických
    štramberské
    Uloženin
    Vnější
    Západní
Abstrakt (česky)
   Studium foraminifer, dinoflagelat, sporomorf a vápnitého nanoplanktonu z pelitických sedimentů tvořících výplně ve štramberských vápencích lomu Kotouč ve Štramberku.
Abstrakt (anglicky)
   Microfossils from the pelitic sediments in the Štramberk area (Outer Western Carpathians)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014